Quin gust rebre aquesta proposta per alxs amants del trapezi, amb Gabi Agazzi, @gabi.sanba , argentí amb residència a Barcelona:
«Amb més de 17 anys d’entrenament, joc, investigació, aprenentatge, docència i gaudi, el trapezi es va convertir en la meua segona llar. En la meua segona vida».

PROPOSTA
«Proposem un taller d’investigació en dansa i moviment en el trapezi, on a través de treballs sobre la base de l’escolta interna, l’observació, la reflexió, l’experimentació, el joc, la dansa, tant en el pis com en l’aire, sense condicions, sense convencions, buscarem fer-lo desaparéixer.
Pensant l’element com a eina, com a context, com a circumstància, darrere de l’aparició de l’artista i la seua expressió.
Destinat a trapezistes de nivell intermedi i avançats en la cerca de desenvolupar noves eines, de la subjectivitat, del gaudi fora de les formes que tenim apreheses.»

Tota la info en el cartell!
Benvingut/dxs!!

– – –

Qué gusto recibir esta propuesta para lxs amantes del trapecio, con Gabi Agazzi, @gabi.sanba , argentino con residencia en Barcelona:
«Con más de 17 años de entrenamiento, juego, investigación, aprendizaje, docencia y disfrute, el trapecio se convirtió en mi segundo hogar. En mi segunda vida».

PROPUESTA
«Proponemos un taller de investigación en danza y movimiento en el trapecio, donde a través de trabajos en base a la escucha interna, la observación, la reflexión, la experimentación, el juego, la danza, tanto en el piso como en el aire, sin condiciones, sin convenciones, buscaremos hacerlo desaparecer.
Pensando el elemento como herramienta, como contexto, como circunstancia, en pos de la aparición del artista y su expresión.
Destinado a trapecistas de nivel intermedio y avanzados en la búsqueda de desarrollar nuevas herramientas, de la subjetividad, del disfrute fuera de las formas que tenemos aprehendidas.»

Toda la info en el cartel!
Bienvenidxs!!

Traduir »

Pin It on Pinterest